Katma Değer Vergisi (KDV) Nedir? Nasıl Hesaplanır? Görsel

Katma Değer Vergisi (KDV) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Türkiye'de ve dünyada birçok ülkede uygulanan bir tür dolaylı vergi olarak bilinen Katma Değer Vergisi (KDV), bir mal veya hizmetin üretimi, dağıtımı ve satışı sürecinde eklenen vergi olan KDV nihai tüketici tarafından ödenen vergi türüdür. Satıcının aldığı KDV ise satıcı tarafından devlete ödenir ve devlet tarafından toplanan vergiler arasında önemli bir yer tutar. KDV oranları, mal veya hizmetin türüne ve vergi kanunlarına göre değişebilir.


NOT: Ülkemizde yapılan son değişiklikle birlikte ürün ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) %18'den %20'ye çıkarılmıştır.

KDV, bir mal veya hizmetin fiyatına eklenen bir vergi olduğu için hesaplaması oldukça basittir. KDV hesaplama formülü “KDV Tutarı = Fiyat x KDV Oranı” şeklindedir. Burada "Fiyat", KDV'nin hesaplanacağı mal veya hizmetin satış fiyatıdır ve "KDV Oranı", o mal veya hizmet için belirlenmiş KDV oranıdır. KDV’nin ne olduğu ve nasıl hesaplandığı hakkındaki tüm detayları öğrenmek için içeriğimizin devamını okuyabilir, Katma Değer Vergisi konusunda ele aldığımız diğer içeriklerimize de aşağıda yer alan bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

KDV, "Katma Değer Vergisi" kelimelerinin kısaltmasından oluşan bir dolaylı vergidir. Bir mal veya hizmetin üretiminden tüketimine kadar geçen her aşamada eklenen bir vergi olan KDV’yi nihai tüketici ödemektedir. KDV'nin amacı, dolaşımda olan bir ürün ve hizmetin, nihai tüketiciyle buluşmasına kadar süreçteki katma değerin vergilendirilmesi, devlet gelirlerini artırmak ve vergi yükünü geniş bir kesime yayarak vergi adaletini sağlamaktır.

KDV, üretim aşamasından başlayarak bir mal veya hizmetin değerini artırarak ilerler. Üreticiler, ürettikleri mal veya hizmetlere KDV ekleyerek satarlar. Sonraki aşamalarda, bu mallar ve hizmetler dağıtımcılara, perakendecilere ve sonunda nihai tüketiciye ulaşırken her seferinde KDV eklenir.

Katma Değer Vergisi, toplumun her kesiminden insanların ödediği bir vergidir. Üreticiler, dağıtımcılar, perakendeciler ve nihai tüketicilerin hepsi KDV öderler. Ancak, nihai tüketiciler bu verginin büyük kısmını öderler çünkü KDV, son tüketici tarafından ödenen toplam fiyata eklenir.

KDV'nin kullanımı ülkeler arasında değişebilir. Genellikle, KDV gelirlerinin bir kısmı devlet bütçesine katkıda bulunurken, bir kısmı da kamu hizmetlerinin finansmanına ayrılır. KDV'nin amacı, ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi yoluyla devlet bütçesine kaynak sağlamaktır. Ayrıca KDV, tüketicilerin fiyatları doğru bir şekilde karşılaştırabilmesi için mal veya hizmetlerin fiyatlarının net bir şekilde belirlenmesini sağlar. Bu vergi türü ülkedeki ekonomik faaliyetlerin kontrol altında tutulmasında ve kayıt dışı ekonominin önlenmesinde büyük yarar sağlamaktadır.


Katma Değer Vergisi (KDV), bir mal veya hizmetin tüketici tarafından satın alınması sırasında eklenen bir vergidir. KDV, üretici veya satıcı tarafından tahsil edilir ve devlete ödenir. KDV'nin hesaplanması, ürün veya hizmetin fiyatı üzerinden yapılır.

KDV hesaplama formülü “KDV Tutarı = Fiyat x KDV Oranı” şeklinde olmaktadır. Burada, KDV oranı, mal veya hizmetin türüne bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bir ürünün fiyatı 100 TL olsun ve KDV oranı %20 olsun. Bu durumda, KDV tutarı “KDV Tutarı = 100 x 0.20 = 20 TL” olacaktır. Böylece, toplam tutar “Toplam Tutar = Fiyat + KDV Tutarı = 100 + 20 = 120 TL” olacaktır.

KDV Hesaplama Formülü Nedir?

 • Katma Değer Vergisi (KDV) hesaplama formülü yukarıda da belirtildiği gibi “KDV Tutarı = Fiyat x KDV Oranı” şeklindedir. Burada, KDV Tutarı, mal veya hizmetin KDV'li fiyatı ile KDV'si hesaplanmış olarak eklenen vergi miktarını ifade eder. Fiyat ise KDV'siz fiyattır. KDV oranı ise, mal veya hizmetin türüne göre farklılık gösteren ve yasal olarak belirlenmiş orandır. Bu hesaplama formülü, Türkiye'de ve birçok ülkede KDV'nin hesaplanmasında kullanılır.

KDV Oranları Nedir?

Türkiye'de KDV oranları, mal ve hizmetlerin türüne göre değişebilir. En yaygın KDV oranları şunlardır:

 • %1 oranı: İlaçlar, kitaplar, gazeteler ve bazı diğer özel ürünler için geçerlidir.
 • %10 oranı: Gıda, ulaşım, konaklama, su, kültür ve sanat etkinlikleri gibi bazı ürün ve hizmetler için geçerlidir.
 • %20 oranı: Diğer tüm mal ve hizmetler için geçerlidir.

Ayrıca, bazı mal ve hizmetler KDV'den muaf tutulabilir veya KDV oranları farklılaştırılabilir. Örneğin, bazı tarım ürünleri, sağlık hizmetleri ve ihracat işlemleri KDV'den muaf tutulabilir. KDV oranları, devlet tarafından belirlenir ve yasal olarak zorunlu tutulur. Mal veya hizmetin türüne göre farklı oranlar uygulanması, farklı sektörlerin farklı düzeyde vergilendirilmesini sağlar.


KDV beyannamesi, Türkiye'de faaliyet gösteren mükelleflerin, her ay veya üç aylık dönemlerde, KDV yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren bir beyanname türüdür. Bu beyannamede, mükellefler önceki dönemlerde ödedikleri KDV'leri ve bu dönem içinde yaptıkları KDV'li işlemleri gösterirler. Ayrıca, vergi matrahı üzerinden hesaplanan KDV tutarı ile ödenmesi gereken vergi tutarı beyannamede yer alır. KDV beyannamesi, mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren önemli bir belgedir ve zamanında beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu beyanname Türkiye'de faaliyet gösteren mükellefler için büyük önem taşır. Çünkü mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren resmi bir belge niteliği taşır. Mükellefler, KDV beyannamesinde önceki dönemlerde ödedikleri KDV'leri ve bu dönem içinde yaptıkları KDV'li işlemleri beyan ederler. Ayrıca bu resmi belge vergi matrahı üzerinden hesaplanan KDV tutarını ve ödenmesi gereken vergi tutarını da gösterir.

KDV beyannamesi, mükellefler için bir yükümlülük olduğu kadar aynı zamanda haklarını da koruyan bir belgedir. Mükellefler, beyanname ile birlikte ödeme yaptıklarında, KDV indirimleri gibi pek çok haklardan yararlanabilirler. Ayrıca beyanname zamanında verilmezse, vergi cezalarıyla karşılaşma riski vardır.

Bu nedenle, mükellefler için KDV beyannamesinin zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanması önemlidir. Ayrıca beyannamenin doğru bir şekilde hazırlanması, mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirdiklerine dair güven verir ve vergi incelemelerinde sorun yaşama riskini azaltır.

 • KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilir?
 • Türkiye'de faaliyet gösteren mükellefler, KDV beyannamelerini her ay veya üç ayda bir doldurmak ve vermekle yükümlüdürler. Beyannamelerin verilme süreleri, takvim yılına göre belirlenir ve takip eden ayın 24'üne kadar verilmesi gerekmektedir.

  Aylık beyanname verme yükümlülüğü, bir önceki ay içinde yaptıkları KDV'li işlemleri beyan etmek isteyen mükellefleri kapsar. Örneğin, Şubat ayı KDV beyannamesi Mart ayının sonuna kadar verilir.

  Üç aylık beyanname verme yükümlülüğü ise, bir önceki üç aylık dönemde (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık) yaptıkları KDV'li işlemleri beyan etmek isteyen mükellefleri kapsar.
  Örneğin, Ocak-Mart dönemi KDV beyannamesi Nisan ayının sonuna kadar verilir.

  KDV beyannamesinin zamanında ve doğru bir şekilde verilmesi önemlidir. Geç beyan edilmesi veya hatalı beyan edilmesi, mükelleflerin vergi cezaları ile karşılaşmalarına neden olabilir.


Bir örnekle açıklayacak olursak; bir şirket, 1000 TL değerinde mal satışı gerçekleştirdi ve bu işlem için %20 KDV hesaplanması gerekiyor. KDV hesaplama formülü şöyledir: “KDV Tutarı = Matrah x KDV Oranı.”

Bu örnekte, matrah 1000 TL ve KDV oranı %20 olduğu için, KDV tutarı şu şekilde hesaplanır: “KDV Tutarı = 1000 x 0.20 = 200 TL”

Buna göre, şirketin KDV dahil toplam tahsil edeceği tutar, “Toplam Tahsil Edilen Tutar = Matrah + KDV Tutarı = 1000 + 200 = 1200 TL” olur. Böylece, KDV oranının uygulanmasıyla KDV tutarı hesaplanarak, toplam tahsil edilecek tutar belirlenmiş olur.


Katma Değer Vergisi (KDV) hesaplamaları ve beyannameleri gibi karmaşık vergi işlemlerinizde profesyonel destek almak için e-mali müşavir.org'u tercih edebilirsiniz. e-mali müşavir.org, vergi yükümlülüklerinizi kolaylıkla yerine getirmenizi sağlayacak uzman ekibiyle yanınızda. Vergi adaletini sağlamak ve mali süreçlerinizi sorunsuz yönetmek için hemen e-mali müşavir.org'u ziyaret edin ve profesyonel hizmetlerin avantajlarını keşfedin!Her türlü sorunuz için bizimle 0 (212) 908 08 00 iletişime geçebilirsiniz. Telefon desteğimiz mesai saatlerindedir. Mesai saatleri dışında mail hizmetimiz sürekli çalışmaktadır.

[email protected]
0 (212) 908 06 60 – 61