Nakit Akışı Mı Daha Önemli Karlılık Mı?

Nakit Akışı Mı Daha Önemli Kârlılık Mı?

Adettendir, her karşılaştığımız yatırım fikri için anında bir kar hesabı yaparız. “ Abi, ebabil kuşunun yumurtasının sana maliyeti en çok 50 kuruş, piyasada satış fiyatı en az 5 lira. Temiz 4,5 lira karın var.” Oysa ki sanılanın aksine işletmelerin çoğunun kapanma nedeni düşük karlılık değil, nakit akışı sorunlarıdır.


Hem kâr hem de nakit akışı bir işletme için temel finansal göstergelerdendir. Ancak genelde “Kar = Nakit” gibi bir yanılsamaya düşülür. Halbuki şirketiniz kâra geçse de nakit akışı sağlıklı olmayabilir.

Nakit akışı belirli bir zaman diliminde işletmeye giren ve çıkan nakittir. İşletmeye giren nakit “pozitif nakit” akışı, çıkan nakit “negatif nakit akışı”dır. Çalışan maaşlarının ve vergilerin ödenmesi; hizmet veya ürün satın alımı gibi işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için nakde ihtiyaç vardır. Kâr ise giderlerin gelirlerden çıkarılmasıdır ve şirketin genel durumunun resmini gösterir.

Kurumsal firmalarda düzenli olarak üç tablo yayınlanır: Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akışı Tablosu. Bilanço şirketin sahip oldukları ve borçlarını; Gelir Tablosu kâr ve zararın kaynağının detaylarını gösterir. Nakit Akımı veya Nakit Akışı Tablosu ise şirketin kapadığı dönemi bir önceki döneme göre neden daha fazla veya daha az nakitle kapattığını gösterir. Şirketlerin hem Gelir Tablosu hem de Nakit Akışı Tablosu hazırlamasının nedeni nakit ve kârın birbirine denk olmaması ihtimalidir. Bir şirket karı artıyorken nakit akışı düşüşte olabilir.


Şirket kârlılığını şirketin yegane finansal sağlık göstergesi olarak almanın oluşturabileceği sorunlara göz atalım:


1. Kârınız Bankadaki Paranız Değildir!

Kâr ve Zarar hesaplanırken satışın gerçekleşmesi esas alınır. Paranın sizin hesabınıza geçmesi veya kasanıza girmesi burada önem teşkil etmez. Satış nakit, kredi kartı, çek, senet gibi farklı yöntemlerle gerçekleşmiş olabilir. Nakit dışındaki ödeme yöntemlerinde alacağın tahsil edilmesi için belirli bir vadenin geçmesi gerekir.


2. Kâr-Zarardaki Maliyet ve Giderler Resmin Bütünü Değildir:

Envanter için yatırılan para satışı gerçekleşene kadar Kâr Zarar Tablosuna yansımaz.


3. Maliyeti Olmayan Ancak Kâr-Zarar Tablonuza Yansıyan Giderleriniz Var:

Örneğin amortisman (yıpranma payı) para çıkışına neden olmaz ancak Kâr Zarar Tablosunda bulunur ve kârınızdan düşülür.


4. Kâr-Zarar Tablosundan Takip Edemeyeceğiniz Giderler:

Muhasebe sistemine göre varlıklar, borçlar ve sermaye kalemleri Bilançoya yansır. Ancak bunlar yine de sizin para harcamanıza neden olacak kalemlerdir.


Kârlılığınızı takip etmek tek başına yeterli değildir. Siz sadece kârlılığa odaklı düşündüğünüzde ciddi bir nakit akışı krizine girmeniz işten bile değil. Nakit akışınızı kontrol edemediğiniz takdirde ödemelerinizi gerçekleştiremeyeceğiniz ve sizi iflasa bile sürükleyebilecek bir sürecin kapısını açabilirsiniz.

Sağlıklı nakit akışı yönetimi şirketinizin başarısında büyük rol oynar. Çünkü bu sayede ödemelerinizi gerçekleştirmekle kalmaz şirketinizi geliştirmeye yönelik, çalışan alımı yapabilir, tanıtım reklam gibi hizmetlere bütçe ayırabilir, donanım/yazılım yatırımınızı arttırabilirsiniz.


Her türlü sorunuz için bizimle 0 (212) 908 08 00 iletişime geçebilirsiniz. Telefon desteğimiz mesai saatlerindedir. Mesai saatleri dışında mail hizmetimiz sürekli çalışmaktadır.

[email protected]
0 (212) 908 06 60 – 61