Sık Sorulan Sorular

E-MALİ MÜŞAVİR UYGULAMASI NEDİR ?

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalarımız için geliştirdiğimiz ve ücretsiz olarak yararlandırılan e-mali müşavir uygulamamız Mali Müşavir ile vergi mükellefleri arasında bilgi ve belge yönetiminin takip edilmesini sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.

Ayrıca;
Vergi mükelleflerinin aylık olarak mali müşavire iletmesi gereken her türlü gelir faturası,gider faturası, fiş, ödeme dekontları, banka hesap ekstreleri, gider pusulası belgeleri, tahsilatve ödeme dekontları, sözleşme vb. belge ve bilgilerin elektronik ortamda mali müşavirliğe aktarılmasını sağlayan aynı zamanda elektronik olarak saklanmasını ve muhafaza edilmesini sağlayan uygulamadır.

E-MALİ MÜŞAVİR UYGULAMASINDAN NASIL FAYDALANABİLİRİM?

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalarımız ile sözleşme imzalandıktan sonra sistem üzerinden gerekli tanımlamaların yapılmasının ardından kullanıma açılmaktadır.

E-MALİ MÜŞAVİR UYGULAMASINA MUHASEBE BELGELERİ NE ZAMAN YÜKLENMELİ ?

Muhasebesel olarak beyanname bildirim yükümlülüğü aylık olarak gerçekleşmektedir. İçinde bulunulan ay önceki ayın beyanname yükümlüğü gerçekleşmektedir. Bu sebeple önceki ayın muhasebe kayıtlarına geçmesi gereken her türlü belgeleri içinde bulunulan ayın ilk 10 gün içerisinde e-mali müşavir uygulamasına yüklenerek dönem kapat işleminin yapılmasını öneriyoruz. Dönem kapat işlemi yapılması ile sisteme yüklenen tüm belgeler ilgili Kurumsal Müşteri Temsilcinizin sistemine düşmektedir.

ELEKTRONİK ORTAMDA FATURA DÜZENLEMEK İSTİYORUM. (E-ARŞİV UYGULAMASI )

A - e-arşiv Sisteme erişim : Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak vergi mükelleflerinin hizmetine sunulan e-arşiv uygulamasına bu linki kullanarak E-Arşiv sistemin erişim sağlanmaktadır.
B - e-arşiv Sistemi Üzerinden Fatura Düzenleme: Önemli bilgilendirme : Herhangi bir firmaya 1 gün içerisinde KDV dahil 5.000,00 TL ve üzeri fatura düzenleneceği durumda bu faturanın e-arşiv olarak düzenlemesi gerekmektedir. Vergi mükellefi olmayan birine 1 gün içerisinde KDV dahil 30000 TL ve üzeri fatura kesecekseniz bu faturayı yine e-arşiv olarak hazırlamanız gerekiyor.
E-Arşiv sistemi üzerine fatura düzenlemek için;
     Vergi mükellefiyetinin başlaması ile birlikte bağlı bulunulan vergi daireniz tarafınca oluşturulan sisteme erişim bilgileri ( kullanıcı adı ve şifre ) ile E-Arşiv Portal Sistemine giriş yapılmaktadır.
     E-arşiv uygulamasına giriş yaptıktan sonra fatura oluştur kısmına tıklayıp hangi tarih için fatura düzenlenecekse ilgili tarih seçilmektedir.
     Fatura düzenlenecek firmanın VKN ve ya TC kimlik numarasını girdikten sonra fatura düzenlenecek mükellefin bilgileri otomatik gelecektir.
     Uygulama üzerinde bulunan mal hizmet kısmına ekle seçeneği ile düzenlenecek faturanın içeriğini ( miktar, brim, adet fiyatı ve kdv oranını seçtikten sonra oluştur simgesini tıklayarak satış faturası taslak olarak oluşturulmaktadır. Taslaklar bölümünde görünen faturanın içeriğini kontrol ederek bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra imzala seçeneği ile onaylanmaktadır. Fatura düzenleme kısmında son adım olan İnternet Vergi Dairesine tanımlı olan telefon numarasına gelen onay şifresinin sisteme girilmesi ile satış faturası onaylanmaktadır.
  Not : Düzenlenen satış faturasını pdf olarak bilgisiyarınıza indirerek müşterinize mail yolu ile paylaşmayı unutmayınız.
C - Gönderilen e-arşiv iptal edilebilir mi? : Entegratörler vasıtasıyla düzenleyip gönderilen e-arşiv faturaları 7 gün içerisinde iptal edilebilmektedir. Ancak bu durum GİB e-Arşiv Portalı için geçerli değil. Portalda düzenlenen e-arşiv faturalarını ne yazık ki iptal edilememektedir. Bu durumda faturayı düzenleyen ve düzenlenen her iki tarafın ilgili faturayı muhasebe kaydına almaması gerekmektedir.

ELEKTRONİK ORTAMDA FATURA DÜZENLEMEK İSTİYORUM. (E-FATURA UYGULAMASI )

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak vergi mükelleflerinin hizmetine sunulan e-fatura uygulamasına bu link ile e-imza imzalama aracını kullanarak sistemin erişim sağlayabilirsiniz.

TİCARİ KAZANCINDAN TESPİTİNDE İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesine göre, safi tutarı tespit edebilmek için, gayri safi hasılattan indirilebilecek giderler aşağıda sıralanmaktadır.
A. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, ( Alkol, Sigara, özel harcamalar, işyeri üzerine kayıtlı olmayan araçların giderleri v.b. ticari faaliyet dışında kalan harcamalar kanunen kabul edilmeyen gider olmaktadır Bu sebeple muhasebe kaydı olarak işlenememekte olup Ticari Kazancın tespitinde gider olarak gösterilemez. )
B. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ve demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası)
C. İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar
d. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri
E. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri
F. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar
G. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar
H. İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar
İ. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.)
J. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.
K.Yukarıda sayılan giderlere ek olarak, Bağ-Kur primlerinin de sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca vergi uygulamasında gider olarak gösterilebileceği hükme bağlandığından, ilgili dönemlere ilişkin olup, ödenmiş olması şartıyla beyan edilen ticari kazançla sınırlı olmaküzere söz konusu primler indirim konusu yapılabilecektir.

GİDER OLARAK MUHASEBE KAYDINA ALINMADAN DİREK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE TİCARİ KAZANÇTAN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK HUSUSLAR ŞUNLARDIR

Aşağıda yer alan harcamalarınıza ait belgelerinizi de gider belgeleriniz gibi mali müşaviriniz ile paylaşmayı unutmayınız.
A. Hayat/Şahıs sigorta primleri,
B. Eğitim ve sağlık harcamaları,
C. Bağış ve yardımlar,
D. Sponsorluk harcamaları,
E. Ar-Ge harcamaları,
F. Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,
G. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,
H. Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılan tutarların indirimi,
İ. Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara hizmet veren bazı sektör işletmelerinin münhasıran bu
J. faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara ilişkin indirim,
K. Bireysel Katılım Yatırımcısı indirimi,
L. Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

VERGİ ÖDEMELERİNİN SON ÖDEME TARİHİNİ GEÇİRDİM?

İlgili beyanname tahakkuk edildikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan beyanname vade tarihi içerisinde ödemeleri gerçekleştirmeliyiz.

Son ödeme tarihi aşıldığı durumda 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte 30/12/2019 Tarihinden İtibaren Her Ay için %1,6 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır.

VERGİ ÖDEMELERİMİ NASIL YAPABİLİRİM?

Vergi ödemeleri kamu bankalarından gerçekleşmektedir. Bu sebeple işyerinize ait kamu bankalarından hesap açılmış olması gerekmektedir.

İŞYERİ SİGORTA PRİMLERİ ÖDEMEMİ NASIL YAPABİLİRİM?

Sigorta prim ödemeleri kamu veya özel bankalarından gerçekleşmektedir. Bu sebeple işyerinize ait banka hesabından gerçekleşmektedir.

BAĞKUR PRİM ÖDEMEMİ NASIL YAPABİLİRİM?

Bağkur prim ödemeleri kamu veya özel bankalarından gerçekleşmektedir. Bu sebeple şahsınıza ait banka hesabından gerçekleşmektedir.

BEYANNAME NEDİR?

Beyanname, vergi borçlarının tutarını hesaplamak için mükellefler tarafından, vergi kanunlarında belirlenen dönemlerde vergi dairelerine iletilen yazılı bildirilere denir.

BEYANNAME DÜZENLENMEMESİNİN CEZASI NEDİR ?

Usulsüzlük cezası - Vergi cezası - Kaçakçılık cezası olarak 3 çeşit ceza bulunmaktadır.
Beyannamenin son bildirim tarihinde verilmemesi durumunda;
Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı hakkında 1 Ocak 2021'den itibaren 2.500,00 TL,
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için 1 Ocak 2021'den itibaren 2.500,00 TL,
Bu iki maddenin dışında kalanlar için ise 1 Ocak 2021'den itibaren 650 TL usulsüzlük cezası uygulanmaktır.

2021 YILI KDV TEVKİFAT ORANLARI

>1 Mart 2021 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları yayınlandı. Listeyi buradan İnceleyebilirsiniz.

KATMA DEĞER VERGİSİ ( KDV ) ÖDEMESİ NASIL OLUŞUR ?

Katma Değer Vergisi düzenlenen satış faturalarında bulunmaktadır. Aylık olarak düzenlemiş olduğunuz ve tarafınıza düzenlenen tüm faturalarda yer alan KDV tutarlarının toplanarak birbirinden çıkartılması sonucu oluşur. Düzenlemiş olduğunuz faturalarda yer alan KDV tutarlarının toplamı tarafınıza düzenlene faturalardaki KDV tutarlarından küçük olması durumunda tarafınıza KDV ödemesi oluşmaktadır. Tersi durumda ise Düzenlemiş olduğunuz faturalarda yer alan KDV tutarlarının toplamı tarafınıza düzenlene faturalardaki KDV tutarlarından büyük olması durumunda tarafınıza KDV ödemesi oluşmayarak aradaki fark bağlı olduğunuz vergi dairesi tarafından alacağınız haneye yazılır ve alacağınız bir başka deyişle devreden KDV tutarınız sonraki aya devretmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ ( KDV ) ÖDEMESİNİ AZALTMA YÖNTEMİ NELERDİR ?

Katma Değer Vergisi düzenlenen satış faturalarında bulunmaktadır. Aylık olarak düzenlemiş olduğunuz ve tarafınıza düzenlenen tüm faturalarda yer alan KDV tutarlarının toplanarak birbirinden çıkartılması sonucu oluştur. Düzenlemiş olduğunuz faturalarda yer alan KDV tutarlarının toplamı tarafınıza düzenlene faturalardaki KDV tutarlarından küçük olması durumunda tarafınıza KDV ödemesi oluşmaktadır. Bu sebeple ilgili döneme ait ticari faaliyeti ilgilendiren gider fişleri, ürün ve hizmet alımlarına ait faturaların KDV Beyannamesi Tarh edilme tarihinden önce Mali Müşavir ile paylaşılması gerekmektedir.

MUHTASAR BEYANNAME NASIL OLUŞUR ?

İşverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer şahıslarca, kesilen vergilerin matrahlarıyla beraber vergi dairesine beyan edilmesi ile oluşur.

Muhtasar Beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusu olduğundan vergi, esas borçlunun yerine vergi sorumlusundan istenir.

MARKA

İşletmenin ürün, mal ve hizmetlerin diğer işletmelerin ürün,mal veya hizmetlerden ayıran işaretlere marka denilmektedir.

PATENT

Bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir buluşu uygulama alanında kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belge.
Bir ürünün patentini aldığınızda, o ürünle ilgili her türlü hakka sahip olursunuz. Ürünün başkaları tarafından kullanılmasını, üretilmesini ve satılmasını engelleyebilirsiniz. İsterseniz, patentli ürünün üretimini ve kullanımını herhangi birine lisans aracılığı ile devredebilirsiniz.
Başvuru Aşamaları:
  Türk Patent ve Marka Kurumu başvurusu yapılır.
  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporu verilir.
  Araştırma raporu yayınlanır.
  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent inceleme raporu verilir.
  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent belgesi (uygun bulunması halinde) verilir.

İŞE GİRİŞTE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Yeni bir personelin işe başlaması durumunda aşağıda yer alan belgeler personelden istenmeli ve özlük dosyasına konmalıdır. Personel işe başlamadan önce muhasebe veya insan kaynakları birimine gerekli bilgilendirme yapılmalı ve personelin işe başladığı gün sigortasıda başlamış olmalıdır.
Bunun Dışında Yapılması Gerekenler;
  1- Kimlik fotokopisi
  2- İkametgah ( e-devletten alınabilir )
  3- Sabıka Kaydı ( e-devletten alınabilir )
  4- Mezuniyet belgesi ( e-devletten alınabilir )
  5- Önceki işyerinden en alınmış üret bordrosu veya kümülatif vergi matrahını gösterir belge
  6- İş Başvuru Formu
  7- Vesikalık fotoğraf
  8- Belirli Sureli İş Sozleşmesi | (indir)
  9- Gizlilik ve RekabetYasağı Taahutnamesi | (indir)
  10- Belirsiz Sureli İş Sozleşmesi | (indir)
  11- Zimmet Tutanağı | (indir)

PERSONEL TUTANAK ÖRNEKLERİ

Savunma ve tutanak nedir? Nasıl hazırlanır?
İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin feshetmesi durumunda sıkça karşımıza çıkan sorulardan biri de, savunma ve tutanak ile ilgili oluyor. “Savunma talep formu nasıl hazırlayacağım?” ve “Tutanak hangi durumlarda tutulur?” gibi ihtiyaç duyduğunuz formlar aşağıda mevcuttur.
  Olay Tutanağı |
  Teslim Tesellüm Tutanağı|
  Kişisel Koruyucu Malzeme Zimmet Tutanağı |
  İzin Karşılığı Telafi Çalışması Mutabakat Tutanağı |
  İşyerini Terk Tutanağı |
  İşyerinde Haksız Eylem Tutanağı |
  İşyeri Disiplinini İhlal Tutanağı |
  İşi Aksatma Tutanağı |
  İşe Gelmeme Tutanağı |
  İşe Başlatma Tutanağı |
  İş Sözleşmesi / Personel Yönetmeliği Bildirim Tutanağı |
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Tutanağı |
  İş Güvenliği Talimatı Tutanağı |
  Fesih Bildiriminin Tebellüğ Edilmemesi Tutanağı |
  Haksız Aykırı Davranış Tespit Tutanağı |
  Eğitime Katılma Tutanağı |
  Evrak Teslim Tutanağı |
  Fazla Mesai Onay Belgesi |

İŞTEN ÇIKARKEN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Personelin kendi istediği ile işten ayrılması durumunda aşağıdaki belgelerin doldurulması ve imzalanması gerekmektedir. Ayrıca son dönem ücret bordrosu ve varsa diğer formların doldurulması ve imzalanması gerekmektedir
Bunun Dışında Yapılması Gerekenler;
  1- İlişik Kesme Formu | (indir)
  2- İstifa Dilekçesi | (indir)

YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR ?

Türkiye’de yabancılara çalışma izni nasıl alınır sorusu yabancının niteliğine, çalışacağı iş yerinin türüne ve Türkiye’nin konjektürel durumuna göre farklı farklı cevaplara sahiptir. Bu sayfa en güncel bilgiler ışığında bir yabancı için Türkiye’de yabancı çalışma izni nasıl alınır sorunuza cevap verebilecek yeterlilikte hazırlanmıştır.

Çalışma izni nasıl alınır ?

Kural-1 : Yabancılar kendi adlarına çalışma izni alamazlar, eğer bir yabancı uyruklu personel çalıştırmayı düşünüyorsanız çalışma izni için gerekli müracaatları iş veren olarak siz veya yetki verdiğiniz danışmanlık firması yapabilir.

Türkiye’de yabancı işçilerin ikametine bağlı olarak çalışma izni almak için iki farklı yol vardır;

 • Öğrenciler için verilen ikamet izni hariç, en az 6 ay geçerli bir Oturma İznine sahip olan yabancılar için, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına E-Devlet üzerinden online başvuru yapılır.
 • Yabancının geçerli ikamet iznine sahip olmadığı durumlarda ikamet ettiği ülkenin ya da yasal bir ikametinin olduğu başka bir ülkenin Türk büyükelçiliği veya konsolosluğu üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurular internet üzerinden online olarak yapılır.
 • Eğitim amaçlı ikamet izni hariç olmak üzere, en az 6 aylık alınmış olan oturma iznine sahip yabancılar için yapılan çalışma izni başvurularına yurt içinden çalışma izni başvurusu denilir.
 • Oturma izni GÖÇ İDARELERİNDEN temin edilebilir. Online randevu alınır ve randevuda gereken belgeler ibraz edilir. Oturma izninin verilmesinden sonra, çalışma izni almak için gerekli belgeler sunulmalı ve aşağıda açıklanan prosedür izlenmelidir.
 • Türkiye’de yabancı çalışan ve işveren, gerekli belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrim içi olarak başvuruda bulunacaktır (ilgili başlık altında listelenmiş ve sayfamızda detaylı açıklanmıştır). Çalışanlar ve işveren tarafından gönderilecek belgeler farklıdır. Tüm belgeler, çevrim içi başvurudan sonraki 6 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edilmelidir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, yürürlük yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belgeleri ve başvuruyu inceler. Başvurunun sonucu hem çevrim içi hem de yazılı olarak bildirir.

Türkiye dışından Çalışma İzni Başvurusu

 • Geçerli bir oturma iznine sahip olmayan yabancı uyruklu kişiler için, ikamet ettikleri ülkeden veya vatandaşlık ülkelerinden bir çalışma izni başvurusunda bulunabilir. Bununla birlikte, bu başvuru yabancı ülkenin ikamet ettiği ülkedeki TC Konsolosluğuna ya da vatandaşlık ülkesine (pasaport, çalışma vizesi başvurusu, 1 fotoğraf, iş sözleşmesinin 1 nüshası ile) yapılmalıdır.
 • İşveren, yabancının Başkonsolosluğa başvurusunu takiben 6 gün içinde (doğrudan başvuru için 10 gün), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrim içi başvuruda bulunmalıdır (yabancı birey için ve işveren için hazırlanan tüm belgeler sayfamızda detaylı belirtilmiştir). Gönderilen tüm belgeler doğru ve eksiksiz ise, yayınlama süreci yaklaşık 30 gün sürecektir. Başvuran onaylandıktan sonra, telefon ya da e-posta yoluyla bilgilendirilir. Çalışma izni verildikten ve çalışma vizesi başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra Konsolosluk vize harcı ödenir. Bu Konsolosluk vize harcı ülkelere göre farklılık göstermektedir.

Çalışma Bakanlığının 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 14 / a maddesinde belirtilen herhangi bir öznel nedenden dolayı başvuruyu reddedebileceğini lütfen unutmayın.

Yabancı işçilerin kısıtlamaları ve gereklilikleri şunlardır;

Çalışma izninin istenildiği iş yerinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan en az beş kişi çalıştırılmalıdır. Çalışma iznini talep eden yabancının şirket ortak ortağı olması halinde, Bakanlığın verdiği bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için, Türk vatandaşı olan beş kişinin istihdam edilmesine ilişkin yukarıda belirtilen şart gereklidir. Aynı iş yerinde birden fazla yabancıya çalışma izni talep edilmesi halinde, çalışma izni verilen ilk yabancıyı takiben her yabancı için, Türk vatandaşı olan beş kişinin istihdam şartı ayrı ayrı istenecektir.

İş yerinin ödenmiş sermayesi en az 100.000 TL olmalıdır. – Brüt satış tutarı için en düşük rakam 800.000 TL olmalıdır. Aksi takdirde geçen yıldaki ihracat miktarı en az 250.000 USD olmalıdır.

Çalışma izni nasıl alınır : Yabancı vakıf ve dernekler

Dernekler ve vakıflar tarafından istihdam edilecek yabancılara ilişkin çalışma izni talepleri, yukarıdaki 2. madde ve Türkiye’de yabancı ülke havayollarının temsilcilik ajanslarında istihdam edilecek yabancılarla ilgili çalışma izni başvurularına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Eğitim sektörü ve ev hizmetleri sektörü Yukarıda Madde 1 ve 2 uygulanmayacaktır. Geçici koruma kartı sahibi ve oturma izni sahibi Suriyeli yabancıları çalıştıran vakıf ve dernekler ilgili yabancılara asgari ücretin altında maaş gösteremezler, taban brüt asgari ücrettir. 2018 yılı taban brüt asgari ücreti 2029TL dir.

Çalışma izni nasıl alınır : Yabancı şirket ortakları

Şirket ortağı olan çalışma izni talep eden yabancı şirkette en az% 20 hisse bulundurulmalı ve bu oran en az 40.000.-TL’ye karşılık gelmelidir.

Çalışma izni nasıl alınır : Turizm işletmeleri

Tesisleri içinde lisanslı bir masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış en az dört yıldızlı turizm işletmeleri tarafından kişilerin masör, masöz ve SPA terapistleri, uzmanlık gerektiren meslekler ve meslek sahibi olmaları için talep edilmesi, Lisanslı tatil köyleri de değerlendirilecek, işyerleri ve işyerleri bu kriterleri karşılamayan talepler uygun görülmeyecek.

Eğlence sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından istihdam edilen yabancılar ve uzmanlık ve yeterlilik gerektiren meslekler için turizm-animasyon organizasyonu firmaları için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan en az 10 kişinin bulunması koşuluyla, ayrı bir kota uygulaması yapılmayacaktır.

Çalışma izni nasıl alınır : Sivil Toplum Kuruluşları

 • Yabancı STK’ların kilit personelinin Türk olması durumunda uyruğuna bakılmaksızın 3 yabancı personel kotadan muaf tutulur.
 • Yabancılara verilecek iznin süresi ise STK’nın faaliyet süresini aşmayacak şekilde verilir.
 • AFAD kartlı (geçici koruma altındaki) Suriyeli mülteciler ve oturum izni olan Suriye li mültecileri çalıştırmak isten STK lar için istihdam kotası uygulanmamaktadır.

Çalışma izni nasıl alınır : Ev hizmetleri

 • Evde bakımı yapılmak üzere, 15 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük yaşlı olmalıdır.
 • On yaşından büyük, 65 yaşından küçük kişiler için sağlık raporu gerekldir.
 • Ağır yatalak hastalar için Erkek personellere de çalışma izni alınabilir.
 • Ev de sadece bir yabancı çalışabilir.
 • Ev hizmetlerinde yabancı hizmetçi çalıştıramazsınız.

Yabancılar için asgari ücretler 2021

İşveren tarafından yabancının ödenmesi için beyan edilen maaş tutarı, yabancının konumu ve yeterliliğine uygun bir seviyede olmalıdır. Buna göre, başvuru tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret miktarını dikkate alarak, bir yabancıya ödenecek ücret, en azından aşağıdakilere eşit olmalıdır:

 • Üst düzey yöneticilere, pilotlara, ön izin isteyen mühendis ve mimarlara asgari ücretin 6.5 katı
 • Birim veya şube müdürü ile mühendisler ve mimarlar için asgari ücret miktarının 4 katı
 • Uzmanlık ve yeterlilik gerektiren işlerde çalışacak kişilerin yanı sıra öğretmenlerin asgari ücret tutarının 3 katı
 • Diğer meslekler için istihdam edilecek kişiler için asgari ücret miktarının 1,5 katını.
 • Ev hizmetlerinde çalışacak yabancılara asgari ücret düzeyinde

Uzatma Başvuruları:

 • Vergi borcunuzun olmaması gerekmektedir. (Şirketler için)
 • SGK borcunuzun olmaması gerekmektedir. (Şirketler için)
 • SGK Prim ödemelerinizin eksiksiz ödenmiş olması gerekmektedir. (Ev Hizmetleri)

Not: Burada yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle işbu web sitesinde bulunan herhangi bir bilgi, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır.

İZİNSİZ YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA CEZASI | 2021

İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası Ne Kadardır?

İzinsiz yabancı işçi çalıştırma cezası 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre Çalışma izni olmaksızın yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için 11.796,00 Türk Lirası tutarında idari para cezası verilir.

İzinsiz Çalışan Yabancıya İdari Para Cezası Uygulanır mı?

Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 4.716,00 Türk Lirası tutarında, bağımsız çalışan yabancıya 9.438,00 Türk Lirası tutarında idari para cezası verilir.

2021 | İzinsiz Çalıştırılan Yabancı İşveren-İşçi İPC

Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları

İHLALİN TÜRÜ 2019 (TL) 2020 (TL) 2021 (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 8.821 10.812 11.796
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 3.527 4.323 4.716
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 7.057 8.650 9.438
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 587 719 784

AÇIKLAMALAR

 • 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
 • 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

ARTIRIM

 • 2019 yılı idari para cezası tutarları 2018 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 23,73) artırılmıştır.
 • 2020 yılı idari para cezası tutarları 2019 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 22,58) artırılmıştır.
 • 2021 yılı idari para cezası tutarları 2020 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 9,11) artırılmıştır.

Çalışma İzni Olmaksızın Bağımsız Çalışan Yabancının İşyeri Kapatılır mı?

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda; “Bu Kanuna göre verilmiş çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık bölge müdürlerince kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir.” hükmü yer almaktaydı. Ancak 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda yabancının işyerinin kapatılmasını öngören bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle artık bağımsız çalışan yabancının işyeri kapatılmayacaktır. Çalışma izni almadan bağımsız çalışan yabancılar sadece İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası ile cezalandırılacaklardır.

Fiillerin Tekrarlanması Halinde İdari Para Cezaları Artar mı?

Yukarıda belirtilen idari para cezaları fiillerin tekrarı halinde bir kat arttırılarak uygulanır.

İdari Para Ceza Miktarları Her Yıl Değişir mi?

Yukarıda sayılan idari para cezaları 2020 yılı için belirlenen tutarlardır. Söz konusu idari para cezaları her yıl belirlenen yeniden değerleme oranına göre arttırılır.

İzinsiz Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar Sınır Dışı Edilir mi?

Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Sınır Dışı Edilen Yabancıların Masraflarını İşveren mi Öder?

İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. Bu gider, masraf ve harcamaların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanması hâlinde, bu madde gereğince ödenen tutarlar işveren veya işveren vekilinden tahsil edilir.

İdari Para Cezası ile Karşılaşmamak İçin Ne Yapmak Gerekir?

İzinsiz yabancı işçi çalıştırma cezası ile karşılaşmamak için işyerinde çalışan yabancılara 6735 Sayılı Kanuna uygun olarak çalışma izni almak gereklidir.

ARAÇ KİRALAMA

Şirketinize araç kiralamak istediğinizde tarafınıza sağlanacak fayda ile maliyeti analiz edebilmek için taslak olarak hazırlanmış olduğumuz dosyada araç kiralama bedeli ile yapacağınız harcamaları tutarlarını ilgili alanlara girerek görebilirsiniz.

Araç Kiralama Sözleşmesi |

Her türlü sorunuz için bizimle 0 (212) 908 08 00 iletişime geçebilirsiniz. Telefon desteğimiz mesai saatlerindedir. Mesai saatleri dışında mail hizmetimiz sürekli çalışmaktadır.

[email protected]
0 (212) 908 06 60 – 61