Bir Personelin İşletmeye Olan Maliyetinin Hesaplanması

Bir Personelin İşletmeye Olan Maliyetinin Hesaplanması

Birçok şirkette çalışanların maaşları, şirketin en büyük gider kalemlerinden biridir. Özellikle “NET” ücret üzerinden çalışan maaşı hesaplama sürecine vergi ve SGK kalemleri de eklendiğinde bir personelin işletmeye olan maliyeti tahmin edilenden çok daha yüksek seviyelere çıkabilmektedir. Peki bu önemli gider kalemini nasıl hesaplayacaksınız?

Aklınızda "Personel başına maliyet hesaplaması nasıl yapılır? Çalışan başına ne kadar vergi ve prim ödeyeceğim? Çalışan maliyeti hesabında nelere dikkat etmeli?" gibi sorular varsa, bu yazımızda personel maliyeti hesaplama ile ilgili işinize yarayacak tüm bilgileri adım adım inceleyebilirsiniz.


Personel maliyetinin ilk kalemi brüt maaş ücretidir. Bu nedenle incelememize brüt ücret hesaplama işlemi ile başlayalım. Netten brüte maaş hesaplama adımları şu şekildedir:

Brüt Maaş = Net Maaş + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi


İşçinin işverene olan maliyeti brüt maaşla sınırlı kalmamaktadır ve bu adım da aşağıdaki şekilde hesaplanır:

İşçinin İşverene Maliyeti = Brüt Maaş + SGK İşveren Payı


Bu kalemleri tek tek hesaplama konusunda endişelenmeyin, bu hesaplamaları yapmanız için gerekli bilgilerin tamamını aşağıdaki başlıklarda sizin için anlatıyorum.


SGK ve işsizlik primleri için uygulanan oranlar aşağıdaki gibidir. Bu oranlar yine aşağıda belirttiğim taban ve tavan tutarları arasına uygulanır. Örneğin, tavan rakamı olan 37.530,00 TL geçilse de SGK primleri 37.530,00 TL üzerinden hesaplanır. Taban tutar olan 5.004,00 TL, brüt asgari maaş tutarıdır.

Primler İşveren Payı (%) İşçi Payı (%) Toplam (%)
SGK Primi 20,5 14 34,5
İşsizlik Primi 2 1 3
Toplam 22,5 15 37,5

SGK taban ve tavan tutarlarına tekrar bakacak olursak:

SGK Taban ve Tavan Aylık (TL)
Taban (Ocak 2022- Aralık 2022) 5.004,00 TL
Tavan (Ocak 2022- Aralık 2022) 37.530,00 TL


Elemanlarınızın aldığı maaşlar gelir vergisine tabidir ve maaşlar üzerinden kesilen gelir vergisini işçi adına işletmenizin ödemesi gerekmektedir. Ödemeniz gereken vergi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Vergilenecek Maaş Tutarı = Brüt Maaş – SGK İşçi Payı (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi)
Vergi Tutarı = Vergilenecek Maaş Tutarı x Gelir Vergisi Oranı (%)

Gelir vergisi oranları (yüzdeleri) ise aşağıdaki bilgiler baz alınarak belirlenir.


2022 yılı ücret gelirleri için vergilenecek maaş tutarı ve gelir vergisi oranı aşağıdaki gibidir:

 • 32.000 TL'ye kadar olanlar: %15
 • 70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası: %20
 • 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL fazlası: %27
 • 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası: %35
 • 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlası: %40


 • Asgari ücretin aylık brüt tutarından İşçi SGK primleri düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.
 • Asgari Geçim İndirimi (AGİ), 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Ücret ödemelerine ilişkin ödemenin asgari ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna tutulmuştur


Asgari ücreti maaş ve işveren maliyeti olarak hesaplayacak olursak:

Asgari Ücret Üzerinden Maaş Hesaplaması (2022 Ocak)

Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi matrahı ve damga vergisi tutarı, asgari ücretten yüksek olan maaş hesaplamalarını etkilediği için öncelikle asgari ücret hesaplamasını paylaşmak istiyorum.

2022 yılında aylık brüt 5.004,00 TL, aylık net 4.253,40 TL, günlük brüt 166,80 TL olarak belirlendi. Asgari ücretle çalışan bir personelin maliyetini şu şekilde hesaplayabiliriz:

2022 Yılı Asgari Ücret Hesaplaması

 • Brüt Ücret: 5.004,00 TL
 • SGK Primi İşçi Payı (%14): 700,56 TL
 • İşsizlik Sig. Fonu (%1): 50,04 TL
 • Kesintiler Toplamı: 750,60 TL
 • Toplam Net Ücret: 4.253,40 TL
 • Gelir Vergisi Matrahı: 4.253,40 TL
 • Damga Vergisi (% 07,59): 37,98 TL

İşverene Toplam Maliyeti (2022 Ocak)

 • Brüt Ücret: 5.004,00 TL
 • SGK Primi İşveren Payı (%20,5): 1.025,82 TL
 • İşsizlik Sig. Fonu: 100,0 TL
 • Toplam Maliyet: 6.129,90 TL


Eğer bir çalışanınıza net 10.000 TL maaş vermek isterseniz, 2022 yılı Ocak ayı için hesaplamanız aşağıdaki şekilde olacaktır. Net değer üzerinden yaptığınız anlaşmalarda kümülatif gelir vergisi dilimi aylar geçtikçe artacağı için brüt maaş tutarı ve dolayısı ile toplam işveren maliyeti artacaktır. 2022 Ocak ayında 15.976,7 TL olarak başladığınız toplam maliyetiniz, 2022 Aralık ayında 18.210,49 TL ye, yıllık toplam maliyetiniz de 208.732,49 TL ye kadar çıkacaktır.

Örnek maaş hesaplaması (Net 10.000 TL)

 • Brüt Ücret: 13.042,21 TL
 • SGK Primi İşçi Payı (%14): 1.825,91 TL
 • İşsizlik Sig. Fonu (%1): 130,4 TL
 • Gelir Vergisi (%15): 1.024,87 TL
 • Damga Vergisi (%0,759): 61,01 TL
 • Kesintiler Toplamı: 3.042,21 TL
 • Net Ücret: 10.000,00 TL

Toplam İşveren Maliyeti

 • Brüt Ücret: 13.042,21
 • SGK Primi İşveren Payı (%20,5): 2.673,6 TL
 • İşsizlik Sig. Fonu (%2): 260,84 TL
 • Toplam Maliyet: 15.976,70 TL


Belli şartları yerine getirmeniz durumunda faydalanableceğiniz ve işveren hissesine uygulanan 5 puanlık indirimden bahsetmek istiyorum.

Bu indirimden faydalanmak için işverenlerin;

 • Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri,
 • Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

%5 indirimi yukarıdaki örneğe uygularsak, SGK işveren payı (%20,5) yerine (%15,5) üzerinden Ocak ayında 652,11 TL indirim ile 2.673,65 TL yerine 2.021,54 TL olarak hesaplanacak ve bu çalışandan yıllık tasarrufunuz 8.519,67 TL olacaktır.


Maaş Hesaplaması (Net: 10.000 TL - 2022 Ocak)

 • Brüt Ücret: 13.042,21 TL
 • SGK Primi İşçi Payı (%14): 1.825,91 TL
 • İşsizlik Sig. Fonu (%1): 130,4 TL
 • Gelir Vergisi (%15): 1.024,87 TL
 • Damga Vergisi (%0,759): 61,01 TL
 • Kesintiler Toplamı: 3.042,21 TL
 • Net Ücret: 10.000,00 TL

Toplam İşveren Maliyeti (2022 Ocak)

 • Brüt Ücret: 13.042,21
 • SGK Primi İşveren Payı (%20,5): 2.673,6 TL
 • İşsizlik Sig. Fonu (%2): 260,84 TL
 • Toplam Maliyet: 15.976,70 TL

Keyifli bir ön muhasebe deneyimi için e-malimusavir.org'u 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.


Her türlü sorunuz için bizimle 0 (212) 908 08 00 iletişime geçebilirsiniz. Telefon desteğimiz mesai saatlerindedir. Mesai saatleri dışında mail hizmetimiz sürekli çalışmaktadır.

[email protected]
0 (212) 908 06 60 – 61