e-SMM Mükellefi Nedir? Kimler e-SMM Kullanmalı?

e-SMM Mükellefi Nedir? Kimler e-SMM Kullanmalı?

e-SMM mükellefi olan serbest meslek erbapları, geçiş süreci ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları cevaplıyoruz! Yazımıza göz atın, soru işaretlerinden kurtulun.

Serbest meslek erbaplarının verdikleri hizmet karşılığında yapacakları tahsilatları belgelendirmelerini sağlayan serbest meslek makbuzu da e-dönüşüm ile elektronik ortama taşındı.

e-SMM zorunluluğuna geçmeden önce serbest meslek üretici nedir? bu konudan da kısaca bahsedelim. Serbest meslek üreticileri, herhangi bir işverene bağlı olmadan, kendi mesleğini icra edenlerin yer aldığı serbest meslek grubundadır. Serbest meslek üreticileri, büyük sermayeler olmaksızın sadece kişisel mesai gücüyle ve mesleki uzmanlıkları ile işlerini yürütürken, tüm faaliyetlerini kendi isimleri ile devam ettirir.


Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konu ile ilgili yayınladığı son Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre tüm vergi mükellefi serbest meslek erbaplarının e-serbest meslek makbuzu kullanması zorunlu.

Bu zorunluluk kapsamında bulunan e-serbest meslek makbuzu mükellefleri herhangi bir kamu ya da özel kuruma bağlı olmadan mesleğini icra eden herkesi kapsıyor.

e-SMM sistemine geçiş yapmak için çoğu e-belgede olduğu gibi üç yol var:

  • GİB Portal
  • İşletmenizin kendi sunucusundan direkt olarak GİB entegrasyonu
  • Özel entegratör


e-SMM düzenleme ile mükellef olan serbest meslek erbapları bahsettiğimiz gibi bir kuruma bağlı olmadan çalışır. Mesleklerini kendi nam ve hesabına icra ederler.

Pek çok meslek grubuna mensup kişileri e-serbest meslek makbuzu mükellefi olarak tanımlayabiliriz. Örneğin, sağlık alanında doktor, hemşire ve veteriner hekimler, muhasebe alanı ile ilgilenen mali müşavir ve noterler, ressamlar, yazarlar ve daha nicesi serbest meslek erbabı kapsamı dahilinde.


Tüm serbest meslek makbuzu mükellefleri herhangi bir ciro haddi gözetilmeksizin e-SMM sistemine geçiş yapmak zorunda. Geçiş için tanınan süre ise faaliyete başladıktan sonra 3 ay.

Zorunluluk kapsamında olup e-SMM düzenlemeye başlamayan mükellefler ilgili kanun kapsamındaki hükümler uyarınca değerlendirilir ve kişilere cezai işlem uygulanır.


Vergi Usul Kanunu uyarınca, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenen fatura ve makbuzların tespiti durumunda her belge için özel usulsüzlük cezası kesilir.

Maliye Bakanlığı’nın belirlediği bazı zorunla haller bu cezai işlemden mauftır. Bu mücbir sebepler:

  • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın veya e-belge işlemlerinin gerçekleştiği diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sistemlerinde bir arıza, kesinti veya bakım olması,
  • Mükellef e-SMM sistemine kendi sunucusundan entegrasyon yaptı ise kendisi, özel entegratör kullanıyor ise entegratör firma tarafından ispat edilmek kaydı ile sistemsel bir arıza, kesinti veya planlı bakım durumu,
  • Yine ispat edilmek kaydıyla mükellefin kullanmakta olduğu mali mühür veya elektronik imzanın arızalanması veya çalınması halinde yenilerinin temini süresi boyunca elektronik belgeyi kağıt ortamında kesen mükelleflere cezai işlem uygulanmaz.

Saydığımız mücbir sebepler dışında mükellef tarafında yapılan bir hata veya aksama bu kapsamda değerlendirilemez ve özel usulsüzlük cezası kesilir. Kısacası e SMM kullanıcıları için kağıt ortamındaki belgeler geride kaldı diyebiliriz.


Her türlü sorunuz için bizimle 0 (212) 908 08 00 iletişime geçebilirsiniz. Telefon desteğimiz mesai saatlerindedir. Mesai saatleri dışında mail hizmetimiz sürekli çalışmaktadır.

[email protected]
0 (212) 908 06 60 – 61