2022 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2022 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Asgari Geçim İndirimi nedir? Nasıl hesaplanır ve nasıl alınır? Yeni yılda AGİ ne kadar oldu? İşte 2022 AGİ miktarları...

2022 yılı için belirlenen AGİ tutarlarına geçmeden önce sıcak bir gelişmeyi sizinle paylaşalım. 2022 yılı asgari ücret tutarının belirlenmesi ile birlikte asgari ücret vergi muafiyeti de açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması "AGİ kalktı mı?" sorusunu da akıllara getirdi.

Farklı haber sitelerinden son duruma dair aldığımız bilgilere göre, artık asgari ücrete kadar olan kazançlardan gelir vergisi kesilmeyeceği için AGİ uygulaması da 2022 yıldan itibaren sona ermesi bekleniyor.

Bu bilgiye dair resmi bir açıklama yapıldığında, yazımızda da son güncel bilgiye yer vereceğiz.

Bu yazımızda 2022 yılı asgari geçim indirimi (AGİ) oranları ve tutarlarını ve asgari geçim ücretini adım adım hesaplamayı öğrenebilirsiniz.


Asgari Geçim İndirimi, medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.


2021 yılının başlamasıyla yapılan açıklamaya göre en düşük AGİ tutarı 402 TL oldu. Medeni durum ve çocuk sayısına göre AGİ miktarları ise şu şekilde:

(01.01.2022 - 31.12.2022)

Durum AGİ
Bekar 402 TL
Evli eşi çalışmayan 481,5 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 543 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684 TL
Evli eşi çalışan 402 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 462 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 522 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 603 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 643,5 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 684 TL

Gelir vergisi ile ilgili merak ettikleriniz için "Gelir Vergisi nedir?" yazımıza bakabilirsiniz.


Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

 • İşçinin kendisi için %50
 • Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10
 • Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5
 • Üçüncü çocuk için %10
 • Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5’er indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için %15’lik orandan işlem görür. %15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur. Bu oranların toplamı ise %85’i geçemez.

Örnek bir agi hesaplaması yapacak olursak, evli ve eşi çalışmayan, 2 çocuklu bir işçinin AGİ oranı %50+%10+%7,5+%7,5=%75 şeklinde hesaplanır. Yıllık asgari ücret toplamı bu yüzde ile çarpılır ve çıkan sonuç 12’ye bölünür. Böylece kişinin alacağı Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanmış olur.

Bir diğer formül ise şöyledir:

AGİ Formülü = Brüt Asgari Ücret x AGİ Oranı x Gelir Vergisi 1. Dilimi (%15)

Formülü uygularken, aylık asgari brüt ücretinizi AGİ oranlarının toplamı ile çarpmalısınız.


Bekar veya evli ve eşi çalışan veya çocuğu olmayan bir kişinin asgari geçim indirim hesaplaması şöyledir:

2022 yılı brüt asgari ücret tutarı: 5.004 TL
Çalışanın AGİ oranı: %50
Gelir vergisi oranı: %15
Hesaplanan Aylık AGİ Tutarı: Brüt Asgari Ücret x AGİ Oranı x Gelir Vergisi 1. Dilimi

---> 5.004,50 x %50 x %15 = 375,30 TL


Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.


Çocuk hangi birey üzerinden sağlık sigortasından yararlanıyorsa Asgari Geçim İndirimini o kişi alır.


Asgari geçim indirim fonundan yararlanmak için “Aile Durumu Bildirim Formu” eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Aile durumu bildirim formu bir diğer adıyla AGİ Formu; çalışanların indirim fonu ile ilgili gerekli bilgilerini içeren belgedir.

Bu formun işveren tarafından saklanması gerekir. Formda bildirilen durumlarda değişiklik yaşanması durumunda (evlenme, boşanma veya çocuk sahibi olma vb. durumlarda) 1 ay içinde çalışan işverene bildirilmesi önemlidir. Formda yer alan tüm bilgiler çalışanın sorumluluğundadır.


Daha önce de belirttiğimiz üzere AGİ işçinin yasal hakkıdır. Yine de işverenlerin asgari ücret tespiti yapması için işçinin AGİ formu olarak da bilinen Aile Durum Bildirim Formu’nu eksiksiz doldurması gerekir. Bu formdaki bilgilerin doğruluğu tamamen çalışanın sorumluluğudur.

İlgili formda yanlış bir bilgi beyan edildiği ortaya çıkarsa bu durumdan işveren sorumlu tutulmaz. AGİ formu çalışanın özlük dosyasına eklenir. Çalışan evlenirse, boşanırsa ya da çocuk sahibi olursa bu formdaki bilgilerin güncellenmesi gerekir.

AGİ formunda doldurulması gereken bilgiler:

 • İşçinin adı
 • TC kimlik numarası
 • Görevi
 • Medeni hali
 • Eşinin adı soyadı
 • Eşinin çalışma durumu
 • Çocuk bilgisi
 • Çocuk sayısı

Burada eşin çalışma durumu ve gelir elde edip etmediğine dikkat etmek gerekir. Söz konusu işçinin eşi çalışmıyorsa, ancak herhangi bir kira geliri varsa, kişinin eşi AGİ hesaplamasına dahil edilmez.


Mükellefle birlikte oturan ve mükellef tarafından bakılan 18 yaşından küçük veya 18 yaşından büyük ve öğrenim gören çocuklar için Asgari Geçim İndirimi alınabilir. Dolayısıyla 18 yaşından büyük ve çalışmayan çocuklar için bu indirimden yararlanılamaz.


Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.


Çalışanın birden fazla işverenden ücret elde edilmesi durumunda, en yüksek ücret alınan işveren tarafından asgari geçim indirimi karşılanır.


Asgari geçim indirimi, asgari ücretin içinde yer alır. 1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.


AGİ ödemesi, işverenin yasal zorunluluğudur.


AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanununa uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir.

İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.

Sözümüz işletme sahiplerine... Size harika bir önerimiz var!

Bir işletme sahibi olarak sorumluluğunuzun ne denli büyük olduğunun farkındayız. Personel giderlerinizi daha düzenli bir şekilde yönetmek, ön muhasebe yönetiminizi pratik ve hızlı bir şekilde tutabilmeniz için her zaman yanınızdayız!

Henüz e-malimusavir.org platform üyesi değilseniz, uygulamamızın ihtiyaçlarınıza cevap vermediğini 14 gün ücretsiz kullanarak test edebilir, memnun kalırsanız aboneliğe geçebilirsiniz.


Her türlü sorunuz için bizimle 0 (212) 908 08 00 iletişime geçebilirsiniz. Telefon desteğimiz mesai saatlerindedir. Mesai saatleri dışında mail hizmetimiz sürekli çalışmaktadır.

[email protected]
0 (212) 908 06 60 – 61