KDV 2 Beyannamesi Nedir? KDV 2 Nasıl Verilir? Görsel

KDV 2 Beyannamesi Nedir? KDV 2 Nasıl Verilir?

Maliye Bakanlığı tarafından KDV tahsilatlarında zorluk yaşadığı saptanan sektörler için yürürlüğe girmiş olan KDV2 Beyannamesi, sadece tevkifat gerektiren işlemlerin olduğu dönemlerde beyan edilmektedir. Vergilerin devlet tarafından kontrol edilmesi, mevzuatsal sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önem teşkil etmektedir.

KDV'den farklı olarak KDV2, faaliyet gösteren işletmenin çalışma şekli, hangi ülkede bulunduğu, sermaye yapısı gibi etmenlere değişiklik göstermektedir. Maliye Bakanlığı, bu tip değişikliklerden etkilenmeden KDV vergilerini takip edebilmek için, KDV tutarının alıcı ve satıcı arasında tevkifatlı şekilde bölüştürüldüğü KDV2 uygulamasını yürürlüğe koymuştur.

Öncelikle KDV(Katma Değer Vergisi), mal ve hizmet tahsilatı esnasında mal veya hizmeti teslim alan tarafın teslim eden tarafa ödediği vergi türüdür. KDV 2 ise Katma Değer Vergisi tahsilatında çeşitli sorunlar yaşayan sektörler için uygulanmaya başlanan bir Katma Değer Vergisi beyannamesidir.

Bir tüketim vergisi olan KDV, farklı sektörlerde farklı oranlarda uygulanmaktadır. Fakat bazı durumlarda KDV ödemesini yapan taraf, KDV’yi ödememektedir. Böyle zamanlarda başkası yerine vergi ödeyecek olan sorumlu taraf, ödeyeceği Katma Değer Vergisi KDV 2 Beyannamesi ile ilan etmektedir.


Katma Değer Vergisi 1 nasıl hesaplanıyorsa Katma Değer Vergisi 2 de aynı şekilde hesaplamak mümkün. Tek fark, ödeme yükümlülüğünün değişmesi sebebiyle alıcı ve satıcı arasında bir düzenleme yapma gerekliliğidir.

Bu sürecin ilerleme seyri, satıcı veya alıcının yurt dışında bulunmasına göre değişiklik gösterir. Bütün bu faktörler Katma Değer Vergisi 2 Beyannamesi formu aracılığıyla belirtilmektedir. Ödeme yükümlülüğünün paylaştırılma oranı ise verilen hizmete göre farklılık gösterebilmektedir. Bu oranlar yüzde 90 ve yüzde 10 arası değişir.

Hızlı ve pratik KDV 2 hesaplaması için ilgili uygulamalardan yararlanabilirsiniz. KDV, temel olarak şu şekilde hesaplanır:

Öncelikle KDV’sini alacağınız tutarı tespit edin. KDV’nin yasal oranları %1, %10 ve %20'dir.

KDV’sini alacağınız tutarı, uygun KDV oranı ile çarparak KDV 2 hesaplamasını gerçekleştirebilirsiniz.


 • Tevkifat Nedir?
 • Tevkifat, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No'lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmektedir. Tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin KDV'nin beyan dönemi 3065 sayılı Kanunun 10. maddesine göre tespit edilmektedir. Tevkifat para konusunda kesintiler anlamına gelmektedir.

  Tevkifatlı fatura ise normal veya irsaliyeli faturadan farklı değildir. Tevkifatlı fatura ise fatura üzerindeki verginin alıcı ve satıcı arasında eşit şekilde paylaştırılmasıdır.

  Tevkifatlı fatura, normal ya da irsaliyeli faturayla aynı niteliklere sahiptir. Tevkifatlar kendi içinde Gelir Vergisi Tevkifatı ve KDV Tevkifatı olmak üzere ikiye ayrılır. Gelir vergisi yasasının 94. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen orana göre gelir vergisine kesinti uygulanır. Bu kesintiye gelir vergisi tevkifatı denir.

  KDV tevkifatı ise, mal alım satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin, alıcılardan bazen tamamı bazen ise kanunda belirlenen oranda kesinti yapıldıktan sonra satıcıya değil de vergi dairesine ödenmesidir.


2 No'lu KDV beyannamesi,1 No' lu beyannamede olduğu gibi, ilgili aydan bir sonraki ayın 25’ine kadar beyan edilmekte, en geç 26’ sında ise ödenmektedir. Bu tarih tatil günlerine denk geldiği takdirde ise bir sonraki iş gününe kalmaktadır.

Hizmet işlemlerinde yaşanabilecek herhangi sorun tevkifatın yapılıp yukarıda belirtilen süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir. Yaşanabilecek olası sorunlar:

 • İşlem bedelinin ödenmemesi
 • İşleme ait faturanın zamanında düzenlenmemesi
 • Alıcıya geç gelmesi veya hiç gelmemesi

Genel bütçeli idareler dışındaki vergi mükellefleri tevkifatı yapılan vergiyi, 2 No'lu KDV Beyannamesi ile beyan ederler. KDV 1 ödemesi yapmamak bu duruma bir engel değildir.

2 No'lu beyanname yalnızca tevkifat gerektiren işlemlerin olduğu dönemlerde verilmektedir. Normal şartlarda ilgili mükellefler tevkifata tabi tutulan beyanda 1015B Beyanname kodlu KDV 2 Beyannamesini, gerçek usulde mükellefiyeti bulunmayanlar ise ilgili verginin beyanında 9015 Beyanname kodlu KDV 2 Beyannamesini kullanmaktadır.

Genel bütçeli idareler beyanname vermemektedirler; doğrudan bunların muhasebe birimleri tarafından gelir olarak kaydedilmektedir.

Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer aldığı üzere kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması dahilindeki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri haricindeki bir kaynaktan karşılanması durumunda tevkif edilen KDV, ilgili idare, kurum ve kuruluşlar tarafından beyan edilip ödenmektedir.

Banka Sigorta Muamele Vergisi mükelleflerinin, ilgili beyannameyi vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu vergi dairesi kurumlar vergisini ödedikleri vergi dairesi olmalıdır.

Ancak, bankaların tevkif ettikleri vergiyi ödemeyi yapan şubeler aracılığıyla; şubelerin bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edip de ödeyebilmektedirler.

Bu tercihi yapmış bankalar, ilgili durumu bir dilekçe ile önceden genel müdürlüğün bağlı olduğu vergi dairesine yazılı şekilde bildirmelidirler. Bu bildirime ait yazının bir kopyası, genel müdürlükten şubelere gönderilir. Şubeler tarafından da kendi bağlı oldukları vergi dairelerine bildirildikten sonra, sorumlu sıfatıyla beyan, şubeler tarafından yapılmaya başlanılmaktadır.


Katma Değer Vergisi 2 Beyannamesi hazırlamak için GİB tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi formu eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Bu formu siyah veya mavi tükenmez kalem ile doldurabilirsiniz. Öte yandan bağlı olduğunuz vergi dairesine elden verebilmekle beraber e-Beyanname ile online olarak da hazırlayabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi 2 Beyannamesinin doldurma sürecine dikkat edilmelidir. Çünkü ödeme dağılımının doğru bir şekilde yapılması ve sürecin yasal açıdan işlemesi için oldukça önemlidir. Katma Değer Vergisi 2 Beyannamesi hem internet aracılığıyla hem de posta yoluyla oluşturulabilmektedir. Beyannamenin içeriğinde alıcı ve satıcıya ait bilgiler yer almalıdır. Diğer gerekli alanlar da eksiksiz bir şekilde girildikten sonra farklı bilgilerin girilmesi için belirlenmiş tabloların da doldurulması gerekmektedir. Bu tablolara istenen bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir. Bilgiler bu beyannamede eksiksiz ve doğru bir şekilde girildiği müddetçe olumlu sonuçlanması da bir o kadar olasıdır. Bilgiler doldurulduktan sonra internet üzerinden veya posta yoluyla vergi dairesine direkt teslim edilebilmektedir.


Katma Değer Vergisi 2 Beyannamesi, bu işlemin gerçekleştiği aydan bir sonraki ayın 26’sına kadar beyan edilir. Ödemesi de aynı şekilde ayın 26’sına kadar yapılabilmektedir. Bu zamanları atlamamak için GİB vergi takvimini kontrol edebilirsiniz.


Katma Değer Kanunun 1.maddesi kapsamına giren ve net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde, KDV oranı (% 1) olarak uygulanır. 150 m2'yi aşan konutların tesliminde ise genel vergi oranı uygulanır. Bu vergi oranı, CB Kararıyla 31/12/2019 tarihine kadar % 8’dir. %1 KDV li konut satışlarından dolayı yüklenilen ve indirim yolu ile giderilemeyen KDV’nin iadesi talep edilmektedir.


KDV 2 Beyannamesi hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız veya bu işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, e-malimusavir.org'u ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. e-malimusavir.org, KDV 2 Beyannamesi ve diğer vergi işlemlerinizde size profesyonel destek sağlayarak süreçlerinizi sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Uzman kadrosu ve kullanıcı dostu arayüzü ile vergi beyanlarınızı güvenle yapabilirsiniz.Her türlü sorunuz için bizimle 0 (212) 908 08 00 iletişime geçebilirsiniz. Telefon desteğimiz mesai saatlerindedir. Mesai saatleri dışında mail hizmetimiz sürekli çalışmaktadır.

[email protected]
0 (212) 908 06 60 – 61