e-Fatura mükellefi nedir? Nasıl e-fatura mükellefi olunur?

e-Fatura mükellefi nedir? Nasıl e-fatura mükellefi olunur?

e-Fatura konusunda sizlerden birçok soru alıyor ve cevaplamaya çalışıyoruz. Bugünkü yazımızda sizleri e-fatura mükellefiyeti hakkında bilgilendirmek istedik.

e-Fatura gün geçtikçe daha çok hayatımıza giren bir sistem. Bir kısım firmalar e-faturaya zorunlu geçiş yaparken bir kısmı gönüllü geçiş yapabilmekte. Bunun yanı sıra kimlerin zorunlu geçiş yapması gerektiği, yani başka bir deyişle kimlerin e-fatura mükellefi olması gerektiği en kafa karıştırıcı sorulardan olabiliyor. Gelin, bu yazımı ile aklınızdaki tüm soru işaretlerini giderelim.


Yürürlükteki kanunlar kapsamında e-fatura kullanması gereken kişilere e-fatura mükellefi denir. 2020 yılının Kasım ayında yapılan düzenlemeden önce, 2020 yılı ve sonrası brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan firmalar, e-fatura mükellefi olarak kabul edilirdi.

Fakat GİB tarafından yapılan tebliğ ile, 2021 yılı cirosu 4 milyon TL ve üzeri olan firmaların, en geç 01 Temmuz 2022 tarihine kadar e-fatura ve e-arşiv fatura kullanmaya başlamaları gerektiği duyuruldu. Aynı zamanda 1 Ocak 2023 tarihinde de e-defter uygulamasına geçmeleri zorunlu tutuldu.

  • e-Defter geçiş zorunluluğu kapsamında, 2021 yılı cirosu 4 milyon TL’yi aşan ve 1 Temmuz 2022'de e-fatura ve e-arşiv sistemine geçen firmaların 1 Ocak 2023 tarihinde e-defter uygulamasına geçiş yapmaları gerekir.
  • e-Fatura ve e-arşiv fatura sistemine gönüllü olarak geçen firmaların belirtilen limitleri aşmadan e-defter uygulamasına geçmesine gerek yoktur.


e-Ticaret sektörü özelinde e-fatura mükellefiyet rakamları değişiklik gösterir. GİB'in son tebliğine göre, e-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlara e-faturaya geçiş zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I ve III sayılı listelerdeki malları imal, inşa ve ithal eden firmalar da ciro sınırı bakılmaksızın e-fatura mükellefi olarak kabul edilir. Kolalı gazoz, tütün ürünleri ve alkollü içecek imal eden ve madeni yağ lisansına sahip olan firmalar bu kategoridedir.

e-Fatura geçiş zorunluluğuna yeni sektörlerinde eklenmesi söz konusu. Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar da 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya zorunlu olarak geçecekler. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri de aynı tarih itibarıyla e-faturaya geçecek.


e-Fatura mükellefiyeti zorunlu olup e-faturaya belirtilen tarihte geçiş yapmayan firmalara Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bu durumu daha detaylı incelersek e-fatura mükellefi olduğu halde sisteme geçiş yapmayan ve satın aldıkları ya da sattıkları hizmet için 7 gün içinde e-fatura düzenlememesi halinde e-faturayı düzenlemek ve almakla yükümlü olan firmalar için Vergi Usul Kanunu'nun 353. maddesi kapsamında özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekir.


e-Fatura mükellefi olduğunuz takdirde 3 farklı şekilde sisteme geçiş yapabilirsiniz. Bunlar;

  • GİB Portal
  • GİB ile Entegrasyon
  • Özel Entegratör

Bu 3 kanaldan biri aracılığıyla mali mührünüzü temin edip GİB başvurunuzu tamamlayarak e-fatura kullanıcısı olabilirsiniz.


e-Fatura sistemine geçiş yapan firmalar sisteme kayıtlı olan diğer firmalara satış faturası olarak e-fatura göndermelidir. e-Faturaya kayıtlı firmalara kağıt fatura kesilmesi durumunda bu faturalar geçersiz sayılır. Sisteme kayıtlı olmayan firmalara ise kağıt fatura ya da e-arşiv fatura düzenleyerek gönderebilirler.


e-Faturaya geçiş için ciro limitleri net olsa da bazı firmalar kendilerini neyin beklediğini daha net görmek ister. Bu nedenle e-fatura mükellefliği sorgusu oldukça merak edilen bir konudur.

Süreç danışmanlarımız eşliğinde ilerleyerek ihtiyaç duyduğunuz an ücretsiz destek alabilirsiniz.


Her türlü sorunuz için bizimle 0 (212) 908 08 00 iletişime geçebilirsiniz. Telefon desteğimiz mesai saatlerindedir. Mesai saatleri dışında mail hizmetimiz sürekli çalışmaktadır.

[email protected]
0 (212) 908 06 60 – 61